Page content

Over marge

Loop jij hier als zorgprofessional ook tegenaan?

  • Je doet teveel werk in weinig tijd;
  • Veel patiënten doen niet wat ze beloven (zijn niet gemotiveerd) of komen zelfs helemaal niet terug op je spreekuur;
  • Patiënten vragen kostbare tijd van je, maar je komt niet verder in hun behandeling.

Wees gerust: je bent niet de enige!

Bovenstaande is zomaar een greep uit de uitdagingen die veel zorgprofessionals uit verschillende disciplines de afgelopen jaren met ons hebben gedeeld.

Wil jij leren hoe je slimmer en succesvoller kunt werken met je patiënten?

Je hebt als zorgprofessional een schat aan vakinhoudelijke kennis. Hoe zorg je nou dat al jouw kennis ook leidt tot gedragsverandering van de patiënt?

Bij ons leer je hoe je zorgt dat de patiënt meer regie gaat nemen over zijn eigen gezondheid.

En last but not least: je creëert een soepelere dialoog met je patiënt.

Hoe we dat doen:

  • Je ontdekt de voordelen van situationele zorg: de juiste zorgrol op het juiste moment bij de juiste patiënt;
  • We geven geen training, maar een beleving waarin je met eigen thema’s en casuïstiek werkt;
  • De methoden die je leert sluiten aan op de nieuwste inzichten rondom zelfmanagement en jouw competenties als zorgprofessional;
  • Bij elke stap in jouw leerproces blijven we je (op afstand) coachen tot het doel is bereikt;
  • Je leert via blogs, video’s, boeken en medecursisten.

Dus: Sta niet stil, blijf bij de tijd!

Meer lezen?

Wil je ook weten hoe patiëntencoaching jou verder kan helpen? Download dan ons GRATIS e-book met tips.

Ja ik wil het gratis e-book


Wat zeggen anderen over ons?

Lieke SpiegelenburgIk heb het afgelopen jaar (2014) regelmatig met Gerald groepstrainingen aan zorgprofessionals gegeven en ben erg enthousiast! Gerald is een zeer gedreven, professionele trainer met oog voor proces en persoonlijke groei. Ik vind het indrukwekkend hoe Gerald een groep kan meenemen naar verbetering en innovatie zonder daarbij sturend te zijn.
Ik ben gegroeid in mijn leerproces en kijk er naar uit opnieuw samen te werken.

Lieke Spiegelenburg-Wilmans
Longverpleegkundige Slotervaartziekenhuis

——————–

In 2014 heeft de ZEL een beleidsomslag gemaakt in de organisatie van de chronische zorg in haar regio. Van een ziektespecifieke benadering in aparte ketens, ontwikkelt de chronische zorg zich namelijk door tot een generalistische en multidisciplinaire benadering gericht op zelfmanagement van de patiënt. De persoonsgerichte zorg voor de chronisch zieke patiënten dient daarbij door de huisartspraktijken veel meer centraal gesteld worden.

Om de huisarts en de praktijkondersteuners instrumenten te geven om het consult meer persoonsgericht in te richten, heeft de ZEL contact gezocht met marge. Na goed vooroverleg en een prettige afstemming heeft marge een op maat gemaakte nascholing Motiverende Gespreksvoering ontwikkeld. Deze nascholing had een tweeledig doel: (1) De scholing enthousiasmeert de deelnemers om Motiverende Gespreksvoering toe te passen in de dagelijkse praktijk én (2) het geleerde moest meteen in de praktijk toegepast kunnen worden. Het resultaat was een praktische en kernachtige scholing.

Uiteraard is de ombuiging naar Persoonsgerichte Zorg een proces dat enkele jaren in beslag zal nemen. Toch ziet de ZEL bij de huisartspraktijken al de eerste voorzichtige stappen; praktijken gaan patiëntenpanels inzetten en het individuele zorgplan wordt steeds meer gevuld met de doelen van de patiënt. De scholingen van marge hebben daar aan bijgedragen. De scholingen en de deskundigheid van Gerald Molema werden door de deelnemers goed beoordeeld. De kracht van Gerald lag tijdens de nascholingen voornamelijk bij het coachen van de deelnemers, het oefenen en het inspelen op praktische vragen. Zijn enthousiasme tijdens de workshops en de servicegerichtheid tijdens en buiten de nascholingen hebben wij als zeer prettig ervaren.

Irma Martis

Logo_Zel_2014 klein Thumb


Dit programma is een idee van Gerald Molema en Marcel Suderée.

Je wilt vast en zeker weten wie er achter deze website zit en hoe het idee van marge.nl is ontstaan, dat kan ik me goed voorstellen.

Gerald Molema

Mijn carrière begon in de farmaceutische industrie, waarin ik als rayonmanager veel zorgverleners heb gesproken. In die gesprekken vertelden veel zorgverleners al over hun worsteling om patiënten gemotiveerd en meer therapietrouw te krijgen. Vanaf 2008 ben ik actief als trainer/coach en heb ik veel zorgprofessionals getraind. Telkens weer viel me op dat deze zorgprofessionals de wens hadden om patiënten écht te kunnen ondersteunen bij gedragsverandering. Alleen kennis of een enkele training bleek nog niet voldoende om hiervoor de juiste vaardigheid op te doen. Met marge.nl gaan we hierin verandering brengen.

Als meelezer ben ik betrokken geweest bij het boek Praktische handleiding voor de patiëntencoach van Marcel Suderee. Onze (opleidings)programma’s zijn gebaseerd op dit boek.

Marcel Suderée

Zowel bij de Koninklijke Landmacht als bij diverse farmaceutische bedrijven, heb ik mij intensief beziggehouden met coaching, training en opleidingsvraagstukken. Vooral het onderwerp verandering, op zowel individueel als organisatieniveau, heeft mij altijd gefascineerd. Vanuit deze kennis en ervaring is de inspiratie ontstaan voor het schrijven van mijn boek voor zorgprofessionals: “Praktische handleiding voor de patiëntencoach”. Mijn motto: “Een patiënt komt pas in beweging als je hem in contact brengt met wat hem beweegt”. Momenteel ben ik werkzaam bij Sananet waar ik mij bezighoud met het beschikbaar maken van e-health oplossingen die de patiënt meer regie over zijn/haar leven geeft en de zorgverlener in staat stelt om te doen waar hij/zij goed in is en altijd al van droomde.

Waarom marge?
Om patiënten te kunnen bewegen tot echte gedragsverandering is het nodig dat zij buiten de gebaande paden treden (vergelijk: in de marge terechtkomen). Dat kan alleen als ook de zorgprofessional zelf weet wat er voor nodig is een dergelijk stap te maken en dit ook heeft ervaren.

Op welk niveau je als zorgprofessional ook staat, wij zijn er van overtuigd dat je elke keer in staat bent om jezelf een stukje verder te ontwikkelen (vergelijk: je eigen ruimte iets oprekken, je marge weer wat groter te maken). Het is daarvoor in veel gevallen nodig dat zorgverleners zich bij de patiënt (ook) richten op iets wat buiten het centrale aandachtsveld of de gangbare patronen ligt. Je zou kunnen zeggen: focus is een belangrijke kwaliteit.

Het uiteindelijke doel?
Bijdragen aan dé grote omslag in de zorg: van volgen naar leiden. De patiënt die regie neemt over zijn eigen zorgproces en de zorgprofessional die hem/haar hierin ondersteunt met de juiste middelen op het juiste moment.

Zet nu de eerste stap en download ons GRATIS e-book! Als bonus ontvang je dan onze blogupdates boordevol tips en interessante ontwikkelingen in je mailbox.

Ja stuur maar op!

Patiëntencoaching: voor gedreven zorgprofessionals die meer successen willen boeken door slimmer te werken.