Waarom veel van jouw patiënten niet actief betrokken zijn bij hun eigen behandeling (1 van 2)

Waarom veel van jouw patiënten niet actief betrokken zijn bij hun eigen behandeling (1 van 2)

“Ongeveer 40% van de chronisch zieken is (nog) niet in staat een actieve rol in de eigen zorg op zich te nemen”(1).

Herkenbaar?

Als je bedenkt hoeveel tijd en geld er jaarlijks in de zorgsector wordt geïnvesteerd is dit wellicht een schokkende conclusie……

Laten we eerst eens kijken naar een belangrijke oorzaak:

Patiënten missen voldoende kennis, vaardigheden en vertrouwen
Een aantal groepen heeft moeite om een actieve rol te spelen in hun eigen zorgproces:
Marco Bellucci" src="https://marge.nl/wp-content/uploads/2015/02/question-mark-person-225x300.jpg" alt="https://marge.nl/wp-content/uploads/2015/02/question-mark-person-225x300.jpg" width="150" height="200" />

– lager opgeleiden;
– ouderen en
– mensen met een laag inkomen.

Ondersteuning door de zorgverlener is gewenst bij het geven van kennis en vertrouwen en het aanleren van vaardigheden.

Tips

In plaats van de diagnose als uitgangspunt te nemen, is het slimmer om de mate waarin de patiënt zelfzorg en zelfmanagement kan toepassen als uitgangspunt te nemen.

Wanneer je dat doet kun je je chronische patiënten indelen in drie groepen (1):

– degenen die toekunnen met beperkte ondersteuning (zelfmanagement). De zorg voor deze groep omvat elementen als routinezorg in de eerste lijn, zelfmanagementeducatie, ondersteuning en training in het gebruik van gezondheidszorg;

– degenen die volgens een gestructureerd multidisciplinair zorgprogramma begeleid moeten worden (diseasemanagement). Patiënten worden opgeroepen voor regelmatige controles, de aandoening wordt gemonitord en zelfzorgvaardigheden worden vergroot;

– degenen die vanwege complexe problematiek of multimorbiditeit een casemanager nodig hebben die de zorg coördineert (casemanagement). Deze patiënten hebben behoefte aan intensieve zorg en begeleiding door een multidisciplinair team.

Uiteindelijk zal deze (of een andere geschikte indeling) ervoor zorgen dat patiënten zorg krijgen die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, op het juiste moment, in de juiste vorm en gericht op eigen regie over hun gezondheid.

1) Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? NIVEL, 2013
Deel je ervaring
Voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten horen we heel graag van jou als zorgprofessional:
– wat is jouw top 3 uitdagingen bij je patiënten als het gaat om een actieve rol in hun behandeling?

Alvast super bedankt voor je reactie!

Over de schrijver
Reactie plaatsen